Joint report on health care and long-term care systems & fiscal sustainability, vol. 2. Country documents

Joint report on health care and long-term care systems & fiscal sustainability, vol. 2. Country documents

Publications Office of the European Union, 2016

Educación social y drogodependencias

Educación social y drogodependencias

Editorial UOC, 2017

Manual per a l'abordatge dels maltractaments a les persones grans: disseny, actuació i avaluació. Acompanyament pas a pas en la creació de circuits i protocols

Manual per a l'abordatge dels maltractaments a les persones grans: disseny, actuació i avaluació. Acompanyament pas a pas en la creació de circuits i protocols

Fundació Bancària "la Caixa", 2017